Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 136 położonej w Czułczycach obręb Czułczyce Duże.

Data ogłoszenia
2019-04-26
Termin składania ofert
2019-05-24 14:00
Treść

RRO 6840.2.2019

Sawin, dnia 26.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 136 o pow. 0,5700 ha KW LU1C/00080809/7 położonej w Czułczycach obręb Czułczyce Duże

Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy typu zagrodowego z możliwością budownictwa jednorodzinnego i usług 50 MR.

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

Cena wywoławcza nieruchomości:

40372,29 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 29/100 ).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Czułczyce Duże. Lokalizacja ogólna dobra, dostępność i dojazd dobry, położona przy szosie Chełm — Włodawa. Kształt regularny. Przez nieruchomość ( ok, 30 m od jezdni ) przebiega linia elektryczna NN.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami był wyznaczony do 24 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sawinie sala nr 5 na parterze. Wadium w wysokości 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) należy wnieść w PLN w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG Sawin w BS Sawin Nr 47 8192 0002 2001 0000 0853 0004 najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu  środków na rachunek Urzędu Gminy. Kasa czynna w godzinach od 8.00 do godz. 14.00.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży osoba, która wygra przetarg straci wadium.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marcin Poźniakdodano do BIP dnia 26-04-2019 10:32:53